Żwirownia Marko - Żwir Gostyń, Jarocin, Września

Żwir 0-4 jest, podobnie jak piasek, luźną skałą osadową. Ten gruboziarnisty surowiec składa się ze skał i minerałów różnej wielkości. Dzięki odpowiednim właściwościom znalazł zastosowanie nie tylko w przemyśle, ale również w domach. Używamy do m.in. do akwariów czy do kuwet.

W naszej żwirowni produkujemy żwir o grubości od 0 do 4 mm.

Czym różni się żwir od piasku?

Zarówno żwir, jak i piasek należą do skał osadowych, których złoża bogato występują na terenie Polski. Główna różnica między tymi kruszywami widoczna jest gołym okiem. Piasek jest dużo drobniejszym materiałem budowlanym o wielkości ziaren do 2 mm. Natomiast żwir posiada wyraźnie widoczne elementy o średnicy do 4 mm. Różnią się one również zastosowaniem. O ile obydwa używane są w przemyśle budowlanym, o tyle każdy z nich wykorzystywany jest do innych prac.

Do czego wykorzystywany jest żwir?

Żwir wykorzystywany jest głównie w produkcji prefabrykatów betonowych oraz betonów towarowych. Wydobywany przez nas żwir 0-4 idealnie nadaje się do produkcji posadzek maszynowych oraz zapraw betonowych. Świetnie sprawdza się też jako składnik wylewek, mas bitumicznych i nawierzchni dróg. W budownictwie mieszkalnym używany jest przy podbudowach, nasypach oraz fundamentach. Dzięki łatwej przepuszczalności żwir pełni również funkcję filtracyjną, np. w donicach z kwiatami. W parkach czy aranżacjach przydomowych ogrodów używa się żwiru do wysypywania ścieżek i żwirowych rabat.