Nasze usługi

Wśród naszych usług znalazło się nie tylko wydobycie, produkcja oraz sprzedaż kruszywa naturalnego. Nasi Klienci mogą również zamówić transport zakupionego materiału. Ponadto oferujemy usługi realizowane z wykorzystaniem naszego nowoczesnego sprzętu. Dzięki takim maszynom mamy możliwość kruszenia kamienia i głazów na miejscu. Wykonujemy również kompleksowe roboty ziemne koparkami i ładowarkami.

Czym są kruszywa?

Kruszywa są materiałem sypkim wykorzystywanym głównie w budownictwie, np. do zapraw, betonu czy budowy dróg. Występują one w naturze pod postacią okruchów skalnych powstałych w wyniku erozji skał. Innym sposobem na pozyskanie kruszywa jest mechaniczne rozdrobnienie litej skały. Przykładem kruszywa jest piasek lub żwir, bez których praktycznie niemożliwe byłoby zbudowanie większości budynków oraz dróg.

Usługi

Właściwości kruszyw naturalnych

Oferowane na rynku kruszywa naturalne, w zależności od ich rodzaju, posiadają różne właściwości. Jednakże ich cechą wspólną jest wysoka wytrzymałość na czynniki zewnętrzne, np. na ściskanie i ścieranie. Te materiały budowlane są również wyjątkowo odporne na różne uszkodzenia mechaniczne i niekorzystne warunki atmosferyczne takie, jak wysokie lub niskie temperatury. Przy wyborze kruszywa, warto też zwrócić uwagę na jego indywidualne właściwości, które będą warunkowane m.in. przez proces wydobycia, technologię produkcji i składowania, a także naturalne cechy surowca, niezależne od człowieka.

Jakie kruszywa naturalne oferujemy?

W naszej żwirowni produkujemy i sprzedajemy kruszywa naturalne wykorzystywane głównie w przemyśle budowlanym, drogowym i chemicznym, czyli:

 • piasek zasypowy (podsypka),
 • piasek 0-2 płukany,
 • żwir 0-4,
 • kamień 2-8,
 • kamień 8-16,
 • kamień 16-32,
 • kamień otoczak,
 • tłuczeń kamienny 0-31,5,
 • tłuczeń kamienny 0-63,
 • ziemie,
 • gruz.

Szeroki wybór kruszyw oraz usług pozwala nam na dopasowanie oferty do potrzeb i budżetu odbiorcy. Zadzwoń do nas i dołącz do grona naszych stałych Klientów.